علی یکشنبه 26 فروردین 1397 10:59 ب.ظ نظرات ()

Image result for ‫دوپینگ‬‎
واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است که اشاره به یک نوع نوشیدنی دارد که آنها به عنوان محرک در مجالس رقص و عروسی استفاده میکنند.
دوپینگ در ورزش نوعی تقلب محسوب میشود که در نهایت منجر به ضعف و حتی مرگ میشود.امروزه دوپینگ معضلی شده که جامعه ورزشی را درگیر کرده و مسئولین را وادار با ایجاد برخی قوانین نموده.
از ادامه مطلب دیدن کنید... 

Image result for ‫دوپینگ‬‎
واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است که اشاره به یک نوع نوشیدنی دارد که آنها به عنوان محرک در مجالس رقص و عروسی استفاده میکنند.
دوپینگ در ورزش نوعی تقلب محسوب میشود که در نهایت منجر به ضعف و حتی مرگ میشود.امروزه دوپینگ معضلی شده که جامعه ورزشی را درگیر کرده و مسئولین را وادار با ایجاد برخی قوانین نموده.
از ادامه مطلب دیدن کنید... 
دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف موجب ضعف و حتی مرگ میشود:
مرگ فیزیولوژیک: چرا که دستکاری در فرایند های طبیعی بدن ممکن است موجب تغییرات برگشت ناپذیری در بدن شود.
مرگ جسمانی: نظیر برخی موارد تاسف برانگیز مرگ ورزشکاران در سال های اخیر.
ضعف روانی و شخصیتی: که ناشی از رضایت شخص به تقلب، نادیده گرفتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ کردن عیب ها و بالاخره ضعف اخلاقی بواسطه تعدی از قوانینی که جامعه بشری پیرو آن است.

چرا علی رغم آنکه دوپینگ با افزایش کارایی ورزشکاران همراه است، از آن جلوگیری میشود؟
مبارزه بر علیه دوپینگ بر سه اصل استوار است:
1-احترام به اخلاق پزشکی و ورزشی
2-محافظت از سلامت ورزشکاران
3-فراهم آوردن محیطی برابر برای همه ورزشکاران

 داروهای دوپینگی
چه طبقاتی از دارو ها جزو دوپینگ محسوب میشوند؟ این داروها معمولا در پنج گروه دارویی زیر طبقه بندی میشوند:
1-داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی:مثل آمفتامین، کوکائین، افدرین و... .
2-داروهای مخدر:مثل هروئین،مورفین، متادون و... .
3-استروئید های آنابولیک: مثل ناندرلون، تستوسترون، اکسی متولون،استانوزول.
4-داروهای ادرار آور: مثل تیازید،اسپیرونالاکتون و... .
5-هورمون های پپتیدی و گلیکوپروتئینی:مثل هورمون رشد، هورمون اریتروپویتین و ... .
با اینحال داروهایی هستند که استفاده از آنها بصورت محدود،دوپینگ محسوب نمیشود.
(کپی با ذکر کامل منبع،مجاز است)