علی شنبه 27 آذر 1395 03:35 ق.ظ نظرات ()

Image result for ‫سرشانه های قوی تصویر فانتزی‬‎
شان یا سرشانه(Shoulders)
بخشی اساسی در تناسب اندام و بدنسازی است و تقویت آن جلوه و زیبایی خاصی به بدن می دهد.لذا براین شدم که برای شما حرکاتی برای تقوت عضلات سرشانه به قلم تصویر به نمایش بگذارم.
امیدوارم به کارتان بیاید:


Image result for ‫سرشانه های قوی تصویر فانتزی‬‎
شان یا سرشانه(Shoulders)
بخشی اساسی در تناسب اندام و بدنسازی است و تقویت آن جلوه و زیبایی خاصی به بدن می دهد.لذا براین شدم که برای شما حرکاتی برای تقوت عضلات سرشانه به قلم تصویر به نمایش بگذارم.
امیدوارم به کارتان بیاید:

Image result for ‫حرکاتی برای تقویت عضلات سرشانه‬‎
Image result for ‫حرکاتی برای تقویت عضلات سرشانه‬‎
Image result for ‫حرکاتی برای تقویت عضلات سرشانه‬‎