علی یکشنبه 26 دی 1395 04:28 ق.ظ نظرات ()
 Image result for hd images for boxing sport
هرکس کم و بیش از اتفاقات سختی که در بوکس روی داده مطالبی شنیده و یا خوانده است.بویژه در بوکس حرفه ای که بوکسورهای آن با دستکش های 6 انسی مبارزه می کنن،چنین حوادثی پیش می آید.آیا به این دلیل باید مشت زنی را ممنوع نمود؟ این کار را شخصی رومی به نام تئودوسیس(Theodosius) در سال 400 میلادی انجام داد...ولی با این حال بوکس همچنان ادامه یافت.
Image result for hd images for boxing sport
هرکس کم و بیش از اتفاقات سختی که در بوکس روی داده مطالبی شنیده و یا خوانده است.بویژه در بوکس حرفه ای که بوکسورهای آن با دستکش های 6 انسی مبارزه می کنن،چنین حوادثی پیش می آید.آیا به این دلیل باید مشت زنی را ممنوع نمود؟ این کار را شخصی رومی به نام تئودوسیس(Theodosius) در سال 400 میلادی انجام داد...ولی با این حال بوکس همچنان ادامه یافت.

Image result for hd images for boxing sport
همانند رشته های ورزشی دیگر که در طول سالها با افزایش رکوردها همراه است،در بوکس نیز تکنیک و نیروی ضربات قهرمانان طراز اول فزونی می یابد.بنابراین شدت ضربات می تواند حادثه آفرین باشد.
از سوی دیگر به نظر می رسدکه حساسیت انسان دربرابر ضربات شدید وارده به سر یا به دیگر نقاط بدن غیر قابل تمرین باشد.مخصوصا  اگرتجهیزات ایمنی چندان موثر نباشد.از کلاه مخصوص در تمرینات و برای مثال در تمرینات بوکس ارتش آمریکااستفاده می شودولیکن به دلیل لغزندگی یا فروافتادن آن  چندان کارایی ندارد.در این رابطه اگر از یک تشک نرم به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی بوکسور پس از سقوط به روی رینگ استقاده می شد،به مراطب از بسیاری از آسیب ها جنبی جلوگیری می شد.شاید با گذشت زمان با تلاش سیستماتیک و پیشرفت های آتی این امکان فراهم گردد که تجهیزات ایمنی بهتری بکار گرفته شود.

Image result for hd images for boxing sport
برای مثال بهترین و مهم ترین امکان برای جلوگیری از آسیب دیدگی بوکسور های جوان آن است که به طور جدی مواظب بود که هر بوکسور اکتیو(active)(پر جنب و جوش) قبل از مبارزه به طور کامل و اساسی تحت آزمایش قرار گرفته و اگر در شرایط ایده آل(top fit) نباشد فورا مبارزه متوقف شود.وقت نگهدار،پزشک و داور مسابقه باید در حین مبارزه به دقت مراقب بوکسور بوده و در صورت مشاهده خطر در کار مبارزه و توقف آن دخالت کنندچه بهتر که درهمه مسابقات ورزشی،دستکش هایی مورد استفاده قرار گیرند که 12 انس باشند تا از شدت ضربات کاسته شود. در ارائه امتیازات باید دفاع به اندازه ی حمله مورد توجه قرار گیرد.همچنین باید به یک مبارزه خوب بامشت از نظر تکنیکی بیش از ضربات خشن،امتیاز داده شود.در هرحال می توان مشخص نمود که آموزش ابتدایی بوکس واین تمرینات که بوکسور مبتدی موظف است در ابتدا به مواردی همچون_حرکات نرمشی،کار با وسایل ورزشی و تمرین کردن با حریف تمرینی_ پرداخته و سعی کند خطرات مخصوصی را متوجه خود ننماید.بوکس غیر حرفه ای(آماتور) خطرناکتر از یک مبارزه در رشته های ورزشی دیگر است درصورتی که او بدون توجه به سلامتی ورزشکاران مبارز دیگر به آن ادامه بدهد.به علاوه بسیار لازم و ضروری است که از بوکسورها و جریان مبارزه از نظر پزشکی مراقبت نموده و تمام مقررات معتبر ایمنی را رعایت کرد و یاحتی بر شدت آن افزود.
(کپی با ذکر کامل منبع مجاز است)